image image
Działy Dział diagnozy i terapii

Dział diagnozy i terapii pedagogicznej

Celem diagnozy pedagogicznej jest ustalenie poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych dzieci z trudnościami w nauce oraz opracowanie wskazówek do zajęć wyrównawczych i innych sposobów pomocy.

 

Diagnoza pedagogiczna dotyczy dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • z obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego,
 • z dysharmoniami rozwojowymi,
 • dzieci zdolnych,

 

Terapia pedagogiczna to zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się. Zadaniem terapii jest łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny.

 

Terapia może być skuteczna gdy:

 • wcześnie rozpoznamy i zdiagnozujemy u dzieci opóźnienia rozwoju funkcji niezbędnych do uczenia się (już w wieku przedszkolnym),
 • zastosujemy odpowiednie metody pracy z dzieckiem,
 • uczestnictwo w zajęciach będzie systematyczne a praca w domu będzie zgodna ze wskazówkami terapeuty,

 

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi dotyczącymi funkcji poznawczych,
 • z problemami z koncentracją uwagi i nadpobudliwością psychoruchową,
 • leworęcznych i ze skrzyżowana lateralizacją,
 • mniej sprawnych ruchowo, manualnie i grafomotorycznie,
 • pomaga także dzieciom i młodzieży w opanowaniu technik skutecznego uczenia się,

 

Dzieci zdolne

Wykonujemy diagnozę ogólnego potencjału intelektualnego dzieci zdolnych. Oferujemy pomoc nauczycielom, rodzicom i ich wybitnie zdolnym dzieciom w rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz pokonywaniu barier w kontaktach społecznych.

 

Pracownicy działu:

mgr Krystyna Brzóskiewicz- oligofrenopedagog, doradca zawodowy
mgr Renata Grzybowska - tyflopedagog
mgr Kinga Szczygielska - socjoterapeuta, specjalista ds. autyzmu

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Poradnia Informacje

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Środa 8.00-17.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm