image image
Działy Dział doradztwa

Dział doradztwa zawodowego

Do głównych zadań działu zawodowego poradni należy szeroko rozumiana orientacja i poradnictwo zawodowe dla młodzieży stojącej przed wyborem szkoły i zawodu.

 

Obejmują one:

1. Pomoc młodzieży w podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku kształcenia:

  • badanie preferencji i zainteresowań zawodowych,
  • udzielanie indywidualnych porad na podstawie przeprowadzonych badań
  • pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów oraz w podejmowaniu decyzji zawodowych,
  • pomoc młodzieży z problemami zdrowotnymi w podjęciu dalszej nauki (wydawanie opinii w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia).

 

2. Udostępnianie informacji o szkołach i zawodach:

  • udzielanie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie naszego województwa i regionu oraz o kryteriach i warunkach przyjęć do tych szkół,
  • udzielanie informacji o szkołach wyższych,
  • potrzebne informacje młodzież może zdobyć korzystając z "Teczek Informacji o Zawodach", "Przewodników po zawodach", programów komputerowych, informatorów.

 

3. Prowadzenie zajęć grupowych w klasach przygotowujących do wyboru szkoły i zawodu:

  • zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu w klasach III gimnazjum mające na celu przede wszystkim wyzwalanie u uczniów własnej aktywności w kierunku samopoznania i samooceny, przygotowania do wyboru szkoły, zawodu,
  • zajęcia z młodzieżą szkół średnich mające na celu ustalenie zainteresowań, skłonności do wykonywania określonych czynności zawodowych, określenie ścieżek edukacyjno-zawodowych, pogłębianie wiedzy o rynku pracy oraz nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy.

 

Wyżej wymienione zajęcia realizowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń przez szkoły. 
Zajęcia prowadzone są od października do marca.
W przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi wnioski powinny być składane najpóźniej do końca kwietnia tak, aby proces diagnostyczny zakończył się przed rozpoczęciem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Pracownicy działu:

mgr Krystyna Brzóskiewicz - pedagog, doradca zawodowy

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Poradnia Informacje

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Środa 8.00-17.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm