Projekty Zaproszenie

Zaproszenie

 

ZAPROSZENIE

 

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji szkół i przedszkoli do projektu "Niżański program wspierania szkół", Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół we wtorek 29.10.2013r., o godz. 14.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku odbędzie się spotkanie informacyjne dla dyrektorów placówek zakwalifikowanych do projektu.