image image

Zakres świadczonych usług

image

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku świadczy usługi w ramach określonych obszarów:

Świadczymy pomoc dzieciom i młodzieży z:

 • problemami szkolnymi, zaburzeniami rozwoju emocjonalnego (dzieci zahamowane, nadpobudliwe, z nerwicami i fobiami, jąkające oraz z innymi dysharmoniami w rozwoju osobowości),
 • zaburzeniami rozwoju intelektualnego,
 • zaburzeniami mowy,
 • problemami w funkcjonowaniu społecznym,
 • trudnościami w wyborze zawodu i szkoły,
 • wykonujemy diagnozę ogólnego potencjału intelektualnego dzieci zdolnych,
 • oferujemy pomoc nauczycielom, rodzicom i ich wybitnie zdolnym dzieciom w rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz pokonywaniu barier w kontaktach społecznych,


Zakres prowadzonych działań obejmuje:

 • diagnostykę wymienionych zaburzeń,
 • orzecznictwo kwalifikacyjne do odpowiednich form kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego,
 • doradztwo zawodowe dla uczniów i ich rodziców,
 • terapia pedagogiczna i logopedyczna dzieci i młodzieży,
 • pomoc psychologiczna dzieciom, młodzieży i ich rodzicom,
 • warsztaty (integracyjne, profilaktyczne, aktywizujące wybór zawodu i szkoły),
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół,
 • pomoc w konstruowaniu indywidualnych programów dydaktyczno-rozwojowych dla dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach i umiejętnościach.

Świadczymy usługi zarówno w siedzibie Poradni jak również w szkołach, placówkach w rejonie działania.

Poradnia prowadzi stałe Punkty Konsultacyjne:

 • Punkt Logopedyczny - Przedszkole Ulanów
 • Punkt Doradztwa Zawodowego -  LO i RCEZ Nisko
 • Punkt Psychologiczny - LO Rudnik nad Sanem

Oferujemy pomoc rodzicom i ich wybitnie zdolnym dzieciom w rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz pokonywaniu barier w kontaktach społecznych. Wykwalifikowani, kompetentni pracownicy dokonują trafnej i rzetelnej diagnozy wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji, udzielają fachowej pomocy, stosownie do potrzeb, zapewniając dyskrecję.

Aby uzyskać pomoc nie jest wymagane skierowanie, należy jednak złożyć wniosek o przeprowadzenie badań.

Pomocy udzielamy bezpłatnie!

Przyjmujemy uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek powiatu niżańskiego.

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Poradnia Informacje

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Środa 8.00-17.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm