Szkoła dla Rodziców

Ogłaszamy nabór

na IV edycję SZKOŁY DLA RODZICÓW

ogólnopolskiego programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodzicówi Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Tematyka  cyklu 10 spotkań:

  1. Wyznaczanie granic - wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka.
  2. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.
  3. Aktywne, wspierające słuchanie.
  4. Motywowanie dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych i domowych.
  5. Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy.
  6. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole.
  7. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
  8. Budowanie realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie, zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń.
  9. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
  10. Konstruktywna pochwała i zachęta.

Zgłoszenia pod nr telefonu 15 8412 773

Zajęcia rozpoczną się po skompletowaniu grupy

Realizatorki programu
Angelina Paleń- psycholog
Dorota Rabińska - psycholog