Ogłoszenie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
zaprasza dzieci w wieku 5-8 do wzięcia udziału w programie

„Przyjaciele Zippiego”

Program Przyjaciele Zippiego to Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla dzieci w wieku 5 - 8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Treścią programu są opowiadania o grupie przyjaciół, a Zippi to patyczak, ulubieniec jednego z chłopców. Na program składa się 15 spotkań (prowadzone raz w tygodniu), poświęcone następującym tematom:

 1. Uczucia
 2. Komunikacja
 3. Przyjaźń
 4. Rozwiązywanie konfliktów
 5. Przeżywanie zmiany i straty
 6. Radzenie sobie z trudnościami

Poprzez słuchanie opowiadań o przygodach bohaterów programu, poprzez rozmowy, wykonywanie ćwiczeń, gry i zabawy – dzieci uczą się:

 • jak rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych
 • jak wypowiadać się i uważnie słuchać
 • jak prosić o pomoc, nawiązywać i utrzymywać przyjaźń
 • jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • jak mówić przepraszam i rozwiązywań konflikty
 • jak radzić sobie ze zmianą i stratą
 • jak odnaleźć się w nowej sytuacji i radzić sobie z trudnościami

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do Poradni. Zgłoszenia pod nr telefonu 15 8412 773. Zajęcia rozpoczną się po skompletowaniu grupy.

Realizatorka programu: Kinga Szczygielska - pedagog